Kontakty
KDE KOUPIT
08.01.2023
Vrtalky ve skleníkové produkci plodové zeleniny a možnosti ochrany

Dospělci z rodu vrtalka (Liriomyza) mají délku těla jeden až tři milimetry a patří mezi dvoukřídlý (Diptera) hmyz. Z pohledu ochrany plodové zeleniny ve skleníku se řadí spíše mezi okrajové a příležitostné škůdce. Vyskytují se nicméně i případy, kdy intenzita jejich napadení vede k obavám o negativní vliv na výnos.

Škodlivost vrtalek spočívá v tom, že larva svým žírem a tvorbou min snižuje asimilační plochu listu. Na okrasných rostlinách výskyt min snižuje jejich estetickou a následně i tržní hodnotu. Poměrně významné ekonomické škody mohou vrtalky způsobit na velmi mladých rostlinách při produkci sadby. Na vzrostlých a plodících rostlinách ze skupiny plodové zeleniny je škodlivost často jen kosmetického významu a přímý vliv na výslednou produkci zde nebývá. Samotný práh škodlivosti je závislý na mnoha faktorech (stáří porostu, roční období, druh atp.). Uvádí se, že vlivem snížení asimilačního aparátu mohou vrtalky při velmi silném napadení na rajčatech způsobit až 20% pokles na výnosu. Prahem pro ošetření je výskyt jedné živé larvy na tři složené listy (Wakil et al. 2018). Na druhou stranu Ledieu a Helyer (1985) uvádějí, že k 10% ztrátě na výnosu dochází až při výskytu 30 min na jeden složený list, který sousedí s trsem s plody ve fázi 50% velikosti. K takto silnému napadení, je-li uplatňována vhodná ochrana, nedochází. Je také známo, že na starších listech je poškození mnohem méně významné.

Základem monitoringu ve skleníku je pravidelná vizuální kontrola porostu. Skupina bílých teček (feeding spots) obvykle ve vrchních částech rostliny je první známkou výskytu vrtalek. Vhodné je ještě před samotnou výsadbou zkontrolovat reprezentativní množství sadbových rostlin, kde se již může potvrdit výskyt vrtalek v podobě typických min. Je žádoucí zaznamenávat také výskyt min na listech a jeho intenzitu. Dospělce vrtalek lze monitorovat na žlutých lepových deskách, které se umístí v horizontální poloze několik centimetrů nad zemí v počtu zhruba 2–3 ks/ha. K tomu lze využít stejné desky, které jsou obvykle určené ve skleníku k monitoringu molic. Často se první příznaky napadení vrtalkami objevují v místech u manipulačních chodníků nebo na okrajích porostu.

Z pohledu prevence lze považovat za nejúčinnější opatření likvidace rostlinných zbytků z předchozího pěstebního cyklu. Důsledně by se měly odstranit také plevelné rostliny, které obvykle rostou po okrajích skleníku nebo v mezerách mezi krycími fóliemi. Zpočátku je možné zastavit nárůst populace vrtalek odstraňováním napadených listů či jen jejich částí. Jde o pracnou metodu, ke které se musí přistoupit před tím, než larva dokončí vývoj a vytvoří kuklu. Takto odstraněné napadené části je dobré z pěstebních prostor vynést. Populaci dospělců škodlivých vrtalek lze snížit také metodou masového vychytávání (tzv. mass trapping). K tomu se využívá instalace kartonů polepených žlutou lepovou fólií, které se umisťují na zem pod pěstební žlab.

Text a foto Ing. Václav Psota, Ph.D., Farma Bezdínek s. r. o.*

Linkedin ikona.png | ECYKLISTIKA.CZ

Převzato: https://zahradaweb.cz/vrtalky-ve-sklenikove-produkci-plodove-zeleniny-a-moznosti-ochrany/

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2023 s tématem měsíce Zelinářství.