Kontakty
KDE KOUPIT
10.10.2019
Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov na Farmě Bezdínek

Návštěvnické centrum Farmy Bezdínek přivítalo 8. října 2019 účastníky pravidelného pracovního setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Moravskoslezském kraji. Farma Bezdínek se jako nově přijatý člen této sítě s potěšením ujala role hostitele i úvodní prezentace, v níž představila svou činnost a své poslání.

Setkání plynule přešlo do otevřeného fóra, kdy byly dosavadní aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2019 představené jak z perspektivy Moravskoslezského kraje, tak rovněž v kontextu dalších krajů i národní úrovně. Každý účastník dostal během akce prostor prezentovat svůj námět k aktivitám pro další období. Všechny tyto náměty byly veřejně diskutované, rozpracované a promítnuté do návrhu Regionálního ročního prováděcího plánu na rok 2020.

Setkání zakončila odborná exkurze s výkladem v prostorách Návštěvnického centra s ukázkovým skleníkem, kde se mohli všichni hosté podrobně seznámit s tím,  jak pěstování rajčat u nás na Farmě Bezdínek funguje.

„Ještě jednou moc děkuji za milé přijetí a příjemný program na Farmě Bezdínek. Myslím si, že byli všichni velice spokojeni. Nadšení pro společnou věc bylo patrné ze všech „členů Vašeho týmu” . Předmět Vašeho podnikání je sám o sobě velmi zajímavý, bylo to zkrátka něco úplně nového, neobvyklého. Navíc jste mladou, dravou a progresivní firmou. Perfektní design, moderní technologie a hlavně příjemná a svěží atmosféra. Já osobně mám z návštěvy a setkání opravdu dobrý pocit.” Vanda Myšáková, Krajský koordinátor CSV

My také děkujeme za možnost podílet se na této hezké akci a těšíme se na další společná setkání!

 


O CSV

Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe) v roce 2008 jako komunikační platforma za účelem propagace Programu rozvoje venkova (PRV). Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství. CSV sdružuje mnoho významných subjektů – partnerů, kteří působí na venkově a přispívají k jeho rozvoji. Podle potřeb jsou zřizovány tematické pracovní skupiny, které se zaměřují na řešení aktuálních otázek rozvoje venkova a zemědělství. Fungování CSV je založeno na přístupu „zdola nahoru“, který umožňuje získávání zpětné vazby pro orgány státní správy.