Kontakty
KDE KOUPIT
30.12.2019
Ohlédnutí za konferencí Společnosti mladých agrárníků v ČR

Ve dnech 2. a 3. prosince 2019 se konala konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) na téma Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově, při této příležitosti SMA oslavila také 20 let své existence. Moc rádi jsme přijali pozvání od organizátorů a v rámci přednáškového bloku představili činnost naší farmy. Role mluvčího se ujal Jirka Stodůlka, který svůj příspěvek pojal v širším agroenvironmentálním kontextu.

„Každý chce být jednička. My jsme se ale rozhodli, že naší vizí bude dosažení nuly. Nuly ve všem, co děláme. Chceme se rozvíjet bez nulových stop pesticidů, bez zbytečné uhlíkové a vodní stopy, bez odpadů… A to vše se zárukou prémiové chuti naší zeleniny po celý rok,“ uvedl Jirka hned v úvodní části prezentace na vysvětlenou.

SMA zastupuje zájmy svých členů již od roku 1999. Vytváří a prosazuje podmínky pro rozvoj a propagaci venkova a moderního zemědělského podnikání mladých lidí. Poskytuje rovněž vzdělávací a poradenskou činnost. Výroční konference SMA se konala v prostorách Školního lesního podniku na zámku v Kostelci nad Černými lesy a celkem se jí zúčastnilo 130 osob z různých oblastí. Akci byla udělena záštita ministra zemědělství Miroslava Tomana.

„Vždy se rádi podělíme o svoje poznatky, zejména pak s mladými lidmi, kteří se zajímají o zemědělskou branži a zdravé potraviny,“ dodává Jirka závěrem.

Více také v reportáží od Zuzany Fialové | Zemědělec.cz – https://www.zemedelec.cz/mladi-zemedelci-oslavili-dvacate-vyroci-spolecnosti-mladych-agrarniku/