Farma Bezdínek spolupracuje na projektu MS Pakt na podporu zaměstnanosti v kraji

Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě mezi kraje, ve kterých je největší podíl nezaměstnaných osob v celé republice. Mezi okresy s největší nezaměstnaností vedou okresy Karviná (8,21 %) a Bruntál (5,6 %), které se mezi 77 okresy v Česku umístily na posledních dvou místech. MS Paktu zaměstnanosti záleží na rovnováze ve všech okresech v kraji, a proto zaměřil své aktivity na realizaci exkurzí žáků v regionálních firmách v rámci projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II.

Přes 40 exkurzí žáků ve firmách se uskutečnilo na Karvinsku

Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let dosáhl na konci května v okrese Karviná hodnoty 8,21 %. Na Úřadu práce bylo evidováno celkem 13 489 uchazečů o zaměstnání. Exkurze do firem slouží jako jeden z funkčních nástrojů kariérového poradenství a přináší žákům jedinečnou možnost podívat se do reálného pracovního prostředí a seznámit se s různými odvětvími. Ve školním roce 2021/2022 se podařilo na Karvinsku realizovat 40 exkurzí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou střední školy a dalšího směřování své kariéry.

Žáci měli možnost vidět ve firmách, jak vypadá skutečný provoz, zástupci firem jim představili benefity, které výkon jednotlivých profesí nabízí a také byly žákům předány tipy na výběr adekvátních středních škol. „Ráda bych poděkovala všem firmám, které se do realizace exkurzí zapojily, mé zvláštní poděkování pak směřuje na Farmu Bezdínek v Dolní Lutyni, která ve spolupráci s námi uspořádala 11 exkurzí pro žáky základních škol z Karvinska, a ukázala, že i v tomto regionu se nachází atraktivní zaměstnavatel, který má zaměstnancům co nabídnout,“ uvedla Hana Chovancová, specialistka pro spolupráci SŠ a firem z MS Paktu

Skleníky, v nichž Farma Bezdínek pěstuje rajčata a okurky hydroponickým způsobem, jsou svou rozlohou největšími v České republice. Exkurze na farmě jsou pro žáky velmi zajímavé, jelikož je seznamují s moderním udržitelným způsobem pěstování zeleniny a atraktivním pracovním prostředím. „Na exkurzi se mi nejvíce líbilo, jak hezky to na farmě vypadalo, průvodci byli milí a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Zaujala mne informace o tom, že zemědělství je zajímavý studijní obor, se kterým člověk najde uplatnění vždycky,“ uvedl Lukáš Kozubek, žák 8. třídy základní školy.

Zpětná vazba nechyběla ani ze strany farmy. „Moc rádi jsme navázali spolupráci s MS Paktem. Na Farmě Bezdínek se dlouhodobě zaměřujeme na osvětu a vzdělávání v oblasti produkce kvalitní lokální zeleniny směrem k žákům, studentům škol i široké veřejnosti. Máme radost, že zájem o prázdninové brigády na naší farmě narůstá. Nezbytnou podmínkou je ukončené základní vzdělání a dovršení věku 15 let. A samozřejmě chuť na sobě pracovat a mít rostliny prostě rád,“ uvedla Monika Zábojníková, marketingová a PR manažerka Farmy Bezdínek.

Již nyní MS Pakt jedná s firmami z Karviné a nejbližšího okolí o pokračování spolupráce na pořádání exkurzí v rámci kariérového poradenství na příští školní rok. „Pevně věřím, že se podaří navázat na stávající skvělou spolupráci mezi základními školami a místními firmami a že prostřednictvím exkurzí ukážeme mladým lidem, že stojí za to zůstat po studiu tady v regionu, kde mohou najít perspektivní práci, ve které najdou smysl, spokojenost a adekvátní finanční ohodnocení,“ zakončila Hana Chovancová z MS Paktu.

Odkaz na celou PR zprávu 👉 https://polar.cz/zpravy/pr/11000015770/ms-pakt-pomaha-s-udrzenim-zaku-v-okresech-s-nejvetsi-nezamestnanosti-v-moravskoslezskem-kraji

SÍDLO
Farma Bezdínek, s.r.o.
K Bezdínku 1515
735 53 Dolní Lutyně
Česká republika

GPS: 49.913N, 18.444E
KONTAKT
+420 702 220 326
info@farmabezdinek.cz
Jsme hrdým členem
SPOLUPRACUJEME
CONTACTS
Farma Bezdínek, s.r.o.
K Bezdínku 1515
735 53 Dolní Lutyně
Česká republika
+420 702 220 326
info@farmabezdinek.cz
KONTAKTY
Farma Bezdínek, s.r.o.
K Bezdínku 1515
735 53 Dolní Lutyně
Česká republika
+420 702 220 326
info@farmabezdinek.cz