Kontakty
Bez pesticidů
ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM , CO JÍTE

Dnes je běžný člověk reziduím (zbytkům) pesticidů vystavený konzumací zemědělských produktů. To může mít velmi nepříjemné důsledky. Do současnosti byla popsaná celá řada negativních účinků pesticidů na lidské zdraví. Některé pesticidní látky jsou dávány do přímé souvislosti se vznikem různých typů rakoviny, negativně působí na vývoj lidského plodu, a mají dokonce vliv na plodnost žen i mužů. Rezidua pesticidů v potravinách jsou zodpovědná také za různé alergické reakce, dýchací obtíže, nežádoucí projevy na kůži, negativní vliv na funkci nervové soustavy, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Maximální přípustné limity těchto reziduí stanovuje zákon a směrnice Evropské unie.

„Jsme první a jediný pěstitel v ČR, který systém celoročního pěstování plodové zeleniny ve skleníku bez zbytků pesticidů zavedl.“

VĚDĚLI JSTE, ŽE naše zelenina splňuje, co se týká (ne)obsahu pesticidů, stejně přísné parametry jako BIO nebo kojenecká výživa?
PESTICIDY - NUTNÉ ZLO?

Pesticid je přípravek, který slouží k potlačování chorob a škůdců na rostlinách, ve skladech, bytech, a dalších prostorách. Jeho hlavní složkou je účinná látka, která má specifický mechanismus účinku působící na konkrétního škodlivého činitele. Účinná látka může být syntetického původu, nebo je v některých případech získávána z přírodních zdrojů.

„Použití těchto látek však není pro pěstování nezbytně nutné. Naše zelenina je toho důkazem.“

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE o opylení rostlin se ve skleníku starají čmeláci a přírodní ochranu proti škůdcům zajišťují jejich přirození nepřátelé – vosičky, ploštice a roztoči?
BIOLOGICKÁ OCHRANA

Pesticidy na farmě Bezdínek v boji proti škůdcům totiž nahrazují přirození a především přírodní nepřátelé – „hodný“ hmyz, který brání škůdcům v jejich přemnožení bez použití chemie. Rajčátka pak mohou v klidu a v teple dozrát do krásy a prvotřídní chuti. Tato přírodě vlastní prevence umožňuje dodávat českému zákazníkovi přirozeně sladká, čerstvá, chutná a zdravá rajčata po celý rok.

Obrázek: Dravá ploštice Macrolophus pygmaeus (česky Klopuška skleníková), Koppert Biological Systems

 

Výzkumné R&D oddělení rostlinolékařů

Biologická ochrana rostlin je hra o čas. Proto je základem biologické ochrany rostlin monitoring chorob a škůdců skleníku. Do skleníku preventivně vypouštíme každý týden přirozené nepřátele škůdců. Tak se ve skleníku vytvoří stabilní populace predátorů a parazitoidů, kteří neumožní škůdcům jejich přemnožení.

 

„Rajčata a okurky pěstované na Farmě Bezdínek jsou zcela bez pesticidů. A to i přesto, že se jedná o výrazně dražší a složitější způsob pěstování. “