Contacts
WHERE TO BUY
(čeština) Bez pesticidů

(čeština) Běžný člověk je reziduím (zbytkům) pesticidů vystavený konzumací zemědělských produktů. Přitom jsou některé pesticidní látky dávány do přímé souvislosti se vznikem různých typů rakoviny, negativně působí na vývoj lidského plodu, a mají dokonce vliv na plodnost žen i mužů. Rezidua pesticidů v potravinách jsou zodpovědná také za různé alergické reakce, dýchací obtíže, nežádoucí projevy na kůži, negativní vliv na funkci nervové soustavy, a to jak u dospělých, tak i u dětí.

„Naše zelenina splňuje, co se týká (ne)obsahu pesticidů, stejně přísné parametry jako BIO nebo kojenecká výživa.“

(čeština) Jsme první a jediný pěstitel v ČR,který zavedl systém celoročního pěstování plodové zeleniny ve skleníku bez zbytků pesticidů.
(čeština) PESTICIDY - NUTNÉ ZLO?

(čeština) Pesticidy slouží k potlačování chorob a škůdců na rostlinách, ve skladech, bytech a dalších prostorách. Jejich hlavní složkou jsou látky se specifickým mechanismem účinku působícím na konkrétního škodlivého činitele. Účinné látky jsou syntetického původu, někdy jsou získávané i z přírodních zdrojů.

„Použití těchto látek však není pro pěstování nezbytně nutné. Naše zelenina je toho důkazem.“

(čeština) OPYLOVÁNÍ

(čeština) Čmelák zemní (Bombus terrestris) je největším druhem svého rodu a v Evropě se vyskytuje poměrně hojně. Jeho oválné tělo zdobí dva žlutohnědé pruhy – za hlavou, na předohrudi a na zadečku. Typický je pro něj také bílý zadeček. Čmelák zemní má žihadlo, které však na rozdíl od vos, včel a sršní používá jen málokdy.

Obrázek: Bombus terrestris, Koppert Biological Systems

„Pro včelu je květ rajčete velmi málo atraktivní, protože neobsahuje nektar. Zato čmeláci se osvědčili coby pilní a důkladní pracovníci.“

(čeština) Přírodní ochranu proti škůdcům v našem skleníku zajišťují vosičky, ploštice a roztoči. O opylení květů se zase starají pracovití čmeláci.
(čeština) BIOLOGICKÁ OCHRANA

(čeština) Pesticidy na farmě Bezdínek v boji proti škůdcům nahrazují přirození a především přírodní nepřátelé – „hodný“ hmyz, který brání škůdcům v jejich přemnožení bez použití chemie. Rajčátka pak mohou v klidu a v teple dozrát do krásy a prvotřídní chuti. Tato přírodě vlastní prevence umožňuje dodávat českému zákazníkovi přirozeně sladká, čerstvá, chutná a zdravá rajčata po celý rok.

Obrázek: Dravá ploštice Macrolophus pygmaeus (česky klopuška skleníková), Koppert Biological Systems

(čeština) Výzkumné R&D oddělení rostlinolékařů

(čeština) Biologická ochrana rostlin je hra o čas. Proto je základem biologické ochrany rostlin monitoring chorob a škůdců skleníku. Do skleníku preventivně vypouštíme každý týden přirozené nepřátele škůdců. Tak se ve skleníku vytvoří stabilní populace predátorů a parazitoidů, kteří neumožní škůdcům jejich přemnožení.

„Rajčata a okurky pěstované na Farmě Bezdínek jsou zcela bez pesticidů. A to i přesto, že se jedná o výrazně dražší a složitější způsob pěstování.“

(čeština) FOTOGALERIE