Contacts
We support
(čeština) ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM , CO JÍTE

(čeština) Dnes je běžný člověk reziduím (zbytkům) pesticidů vystavený konzumací zemědělských produktů. To může mít velmi nepříjemné důsledky. Do současnosti byla popsaná celá řada negativních účinků pesticidů na lidské zdraví. Některé pesticidní látky jsou dávány do přímé souvislosti se vznikem různých typů rakoviny, negativně působí na vývoj lidského plodu, a mají dokonce vliv na plodnost žen i mužů. Rezidua pesticidů v potravinách jsou zodpovědná také za různé alergické reakce, dýchací obtíže, nežádoucí projevy na kůži, negativní vliv na funkci nervové soustavy, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Maximální přípustné limity těchto reziduí stanovuje zákon a směrnice Evropské unie.

„Jsme první a jediný pěstitel v ČR, který systém celoročního pěstování plodové zeleniny ve skleníku bez zbytků pesticidů zavedl.“

(čeština) VĚDĚLI JSTE, ŽE naše zelenina splňuje, co se týká (ne)obsahu pesticidů, stejně přísné parametry jako BIO nebo kojenecká výživa?
Zeleninu máme v srdci. A srdce máme na správném místě.

Spolu s naší sesterskou Farmou Kameničany na Slovensku podporujeme aktivity projektu „Sladké děti“, které vedou k osvětě ohledně diabetu 1. typu u dětí u nás i na Slovensku (dále jen DM1) a zdravého stravování obecně.

Diabetické děti tvoří početně zanedbatelnou část všech diabetických pacientů, jejich počet se nyní pohybuje kolem 3 800 v celé republice, tedy zhruba třikrát více, než před dvaceti lety. Jedná se však současně o nejzranitelnější skupinu osob s diabetem, protože tyto děti prožijí relativně nejdelší část svého života s tímto onemocněním a riziko vzniku nejrůznějších komplikací v časném věku je u nich nepochybně vyšší než při stanovení diagnózy v dospělosti.

(čeština) VĚDĚLI JSTE, ŽE o opylení rostlin se ve skleníku starají čmeláci a přírodní ochranu proti škůdcům zajišťují jejich přirození nepřátelé – vosičky, ploštice a roztoči?
(čeština) BIOLOGICKÁ OCHRANA

(čeština) Pesticidy na farmě Bezdínek v boji proti škůdcům totiž nahrazují přirození a především přírodní nepřátelé – „hodný“ hmyz, který brání škůdcům v jejich přemnožení bez použití chemie. Rajčátka pak mohou v klidu a v teple dozrát do krásy a prvotřídní chuti. Tato přírodě vlastní prevence umožňuje dodávat českému zákazníkovi přirozeně sladká, čerstvá, chutná a zdravá rajčata po celý rok.

Obrázek: Dravá ploštice Macrolophus pygmaeus (česky Klopuška skleníková), Koppert Biological Systems

 

(čeština) Výzkumné R&D oddělení rostlinolékařů

(čeština) Biologická ochrana rostlin je hra o čas. Proto je základem biologické ochrany rostlin monitoring chorob a škůdců skleníku. Do skleníku preventivně vypouštíme každý týden přirozené nepřátele škůdců. Tak se ve skleníku vytvoří stabilní populace predátorů a parazitoidů, kteří neumožní škůdcům jejich přemnožení.

 

„Rajčata a okurky pěstované na Farmě Bezdínek jsou zcela bez pesticidů. A to i přesto, že se jedná o výrazně dražší a složitější způsob pěstování. “